GOTS&OCS Etiket Onayı

Bu bilgilendirme yazısı Etiketleme kurallarının doğru bir şekilde uygulanmasına yönelik olarak hazırlanmıştır. İşletme denetimleri esnasında ETKO denetmenleri etiket onaylarıyla ilgili takip yapacaklar ve sonuçları ETKO ya rapor edeceklerdir.

Standartların bir gereği olarak GOTS & OCS etiketlerinin sertifikalı ürünlerde kullanılabilmesi için etiket onaylarının ETKO veya ürünü sipariş eden marka sahibinin sertifikasyon kuruluşu tarafından yapılmış olması gerekir. 

 Bu nedenle:
1-ETKO kendi denetimi altında bulunan tekstil üreticisine yapacağı denetimlerde marka sahibi firmaların kendi sertifikasyon kuruluşlarına onaylattıkları etiketlere ait onay formlarını takip edecektir. Şayet etiket onay formu bulunmuyor ise bu durum GOTS 1.4 ve OCS H.1 standartlarına aykırılık teşkil edecek ve uygunsuzluk düzenlenmesine neden olacaktır.

 2-Tekstil üreticisi veya ticaretini yapan kuruluşlar TC “Satış Sertifikası” başvurularında kullandıkları etiketleri normal prosedür olarak göndermektedirler. GOTS 1.4 kriterinde olduğu gibi etiketleme konularında standartlar bazı konularda özel talepte bulunmaktadırlar, bu nedenle etiket onayları Satış Sertifikası düzenlenmeden önce ETKO tarafından kontrol edilecektir

Diğer Duyurular

1 2 
» B2B Ticaret Şirketleri İçin Sertifika Gereksinimleri ve Perakendeci Grupları Tamamen B2C bağlı şirketlerine sahip olmak

GOTS, sertifikalı büyük B2B ticaret şirketlerinden ("ana şirketler") çok sayıda GOTS sertifikalı tüketici ürünü satın almakta ve bunları operasyonel nedenlerle onları tamamen sahip olduğu iştiraklere satan perakendecilere veya diğer tüm bağlı...

» 'Scale up GOTS in Turkey' Semineri

GOTS, Türk tekstil endüstrisinde organik tekstil, kalite ve standartlar üzerine Türkiye'de semineri düzenledi. ETKO çalışanlarınında katıldığı GOTS semineri 18 Şubatta İzmir'de gerçekleşti. ETKO kurucusu olan Mustafa Akyüz'ün sertifika kuruluşlarının...

» 2019 yılı Ücret Güncelleme

Bu  bilgilendirme yazısı ile  ,güncellenen ücret Tarifesine dikkatinizi çekmek isteriz. Ücret tarifesi ETKO'nun farklı servisler için operatörlere olan ücretlerini gösterir. Son güncellemeler Türkiye dışındaki operatörler, özellikle Bangladesh,...