GOTS&OCS Etiket Onayı

Bu bilgilendirme yazısı Etiketleme kurallarının doğru bir şekilde uygulanmasına yönelik olarak hazırlanmıştır. İşletme denetimleri esnasında ETKO denetmenleri etiket onaylarıyla ilgili takip yapacaklar ve sonuçları ETKO ya rapor edeceklerdir.

Standartların bir gereği olarak GOTS & OCS etiketlerinin sertifikalı ürünlerde kullanılabilmesi için etiket onaylarının ETKO veya ürünü sipariş eden marka sahibinin sertifikasyon kuruluşu tarafından yapılmış olması gerekir. 

 Bu nedenle:
1-ETKO kendi denetimi altında bulunan tekstil üreticisine yapacağı denetimlerde marka sahibi firmaların kendi sertifikasyon kuruluşlarına onaylattıkları etiketlere ait onay formlarını takip edecektir. Şayet etiket onay formu bulunmuyor ise bu durum GOTS 1.4 ve OCS H.1 standartlarına aykırılık teşkil edecek ve uygunsuzluk düzenlenmesine neden olacaktır.

 2-Tekstil üreticisi veya ticaretini yapan kuruluşlar TC “Satış Sertifikası” başvurularında kullandıkları etiketleri normal prosedür olarak göndermektedirler. GOTS 1.4 kriterinde olduğu gibi etiketleme konularında standartlar bazı konularda özel talepte bulunmaktadırlar, bu nedenle etiket onayları Satış Sertifikası düzenlenmeden önce ETKO tarafından kontrol edilecektir

Diğer Duyurular

1 2 
» 13 Ocak 2020 tarihli KOMİSYON UYGULAMA YÖNETMELİĞİ (AB) 1235/2008

EC-1235/2008 "Üçüncü Ülkelerden Organik Ürün İthalatı" Yönetmeliğinde 13 Ocak 2020 tarihinde değişikliğe gidildi. Bu değişikliğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:...

» COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2019/2164 of 17 December 2019

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2019/2164 of 17 December 2019 amending Regulation (EC) No 889/2008 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 on organic production and labelling of organic products...

» EC-889 Organik Üretim ve Organik Ürün Etiketleme Düzenlemesinde Değişiklik

EC-889 "Organik Üretim ve Organik Ürün Etiketleme" düzenlemesinde 17 Aralık 2019 tarihinde değişikliğe gidildi. 1 Ocak 2020'de yürürlüğe girecek bu değişikliğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:...