USDA Ulusal Organik Programı (NOP); Ulusal İzin Verilen ve Yasaklanan Maddeler Listesindeki Değişiklikler (Ürünler, Hayvancılık ve Elleçleme)

USDA, ürün, hayvancılık ve işlemeye yönelik Ulusal İzin Verilen ve Yasaklanan Maddeler Listesinde değişiklik yapan nihai bir düzenleme yayınlamıştır. Bu 35 adet değişiklik, Ulusal Organik Standartlar Kurulu’nun (NOSB) tavsiyelerini ve tarım ile işleme faaliyetlerinin USDA organik yönetmeliklerine uygun olarak kontrol edilmesine yönelik organik sektörün ek araç veya bilgi gereksinimlerini yansıtmaktadır. Son düzenleme, askıdaki birçok NOSB önerisini başarılı bir şekilde çözüme kavuşturmuştur.

Bu düzenleme, organik üretim veya işleme için izin verilen on yedi madde için kullanım kısıtlamalarını değiştirmiştir. Ayrıca bu düzenleme ile organik ürün üretimi veya elleçlemesinde on altı yeni maddenin kullanımına izin verilmiştir. Ek olarak, botanic böcek ilacı, rotenon’nun organik ürün üretiminde yasaklı bir madde olduğunu listelenmiştir. Organik hayvansal üretimde bir parazit öldürücü olarak kullanımına daha önce izin verilen ivermectin listeden çıkartılmıştır ve tüylü hayvanlarda parazit öldürücülerin kullanılmasına izin veren düzenlemeler değiştirilmiştir. Son olarak, bu düzenleme, öneri kurallarında listelendiği gibi talimat ve yönetmeliklerde düzeltmelerin yapılmasını sağlamıştır.

Uygulama Tarihleri: İvermectin, aromalar, selüloz ve gliserin maddelerinde yapılan değişikliklerin, 27 Aralık 2019'da uygulanmaya başlayacak olması hariç, bu düzenleme 28 Ocak 2019'da tam olarak uygulanacaktır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Diğer Duyurular

1 2 
» Organik ürün konteyner sistemlerinin sertifikasyonu

Bu not, akredite sertifikalandırma ajanlarının (sertifika verenlerin) organik mahsul sertifikasyonuna yönelik konteyner sistemlerinin uygunluğunu belirlerken uyması gereken kuralları özetlemektedir. Bu notta, konteyner sistemi terimi, konteyner,...

» B2B Ticaret Şirketleri İçin Sertifika Gereksinimleri ve Perakendeci Grupları Tamamen B2C bağlı şirketlerine sahip olmak

GOTS, sertifikalı büyük B2B ticaret şirketlerinden ("ana şirketler") çok sayıda GOTS sertifikalı tüketici ürünü satın almakta ve bunları operasyonel nedenlerle onları tamamen sahip olduğu iştiraklere satan perakendecilere veya diğer tüm bağlı...

» 'Scale up GOTS in Turkey' Semineri

GOTS, Türk tekstil endüstrisinde organik tekstil, kalite ve standartlar üzerine Türkiye'de semineri düzenledi. ETKO çalışanlarınında katıldığı GOTS semineri 18 Şubatta İzmir'de gerçekleşti. ETKO kurucusu olan Mustafa Akyüz'ün sertifika kuruluşlarının...