Hakkımızda

Kuruluş: Organik sektörün önde gelen organizasyonları tarafından desteklenen her ülkenin yerli sertifikasyon kuruluşlarının oluşturulması fikrinden hareketle ETKO 1996 yılında merkezi İzmir’de yerli bir sertifikasyon kuruluşu olarak kurulmuş ve uluslararası alanda denetim ve sertifikasyon işlemleri yürütmektedir. Faaliyet gösterdiği diğer ülkeler ise: Hindistan, Pakistan, Sırbistan, Ukrayna, Romanya, Bulgaristan, Kazakistan, Rusya, Gürcistan, Kore ve Moldova dır. 1996 yılında Tarım ve Köyişleri Bakanlığının yetkisiyle sertifikasyon işlemlerine başlamış, 2003 yılında USDA ve Kanada Tarım Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş, 2005 yılında Uluslararası Organik Akreditasyon Kurumundan akredite olmuştur.

Tekstil: Organik Tekstil Standardlarını geliştirmiş ve GOTS Global Organik Tekstil Standardları çerçevesinde sertifikasyon işlemlerini de yürütmektedir. Organik olarak ETKO’nun sertifikasyon yaptığı ürünler gıda, tekstil, deri, kozmetik, tarımsal üretim, tekstil ve gıda işletme girdileri, doğal toplama ürünleri, temizlik maddeleri, restoran ve katering olarak sıralanabilir.

İTU: ETKO 2006 yılında Tarım ve Köyişleri Bakanlığından “İTU” İyi Tarım Uygulamaları yönetmeliği çerçevesinde de yetki alarak kontrol ve sertifikasyon işlemlerine başlamış ve TÜRKAK tan 2008 yılında akredite olmuştur. GLOBALGAP: Ayrıca GLOBALGAP organizasyonu üyesi olarak Türkiye’de GLOBALGAP eğitimleri düzenlemekte ve GLOBALGAP’in dökümantasyonunu tercüme etmektedir.

Eğitim: ETKO sertifikasyon kapsamına giren konularda halka açık eğitimler düzenlemektedir.

Politika ve Hedefler

Ulusal ve uluslararası standartları kullanarak üretim yapan girişimcilerin kullandıkları tekniklerin ekonomik, doğru ve akılcılığının doğrulanması için bir takım kontrol noktalarının varlığına gereksinim vardır. Öte yandan söz konusu standartlarda üretilen ürünlerin güvenilirliğinin doğrulanması için bağımsız bir üçüncü tarafa da gereksinim duyulmaktadır.

Bu gerekliliklerin sonucunda, resmi organlarının da kontrolünde ancak, bağımsız profesyonel denetim ve belgelendirme hizmetlerine talep ortaya çıkmıştır

Bu çerçevede ETKO bir Türk şirketi olarak sektöründe lider olmayı temel amacı olarak görmektedir.

TARAFSIZLIK, NESNELLİK, GİZLİLİK VE PROFESYONELLİK ETKO'nun hizmetlerini sunarken esas aldığı değerler olup faaliyetlerini tarafsız bir şekilde üstlenir. Bu değerlere uyum sağlamak amacıyla profesyonel anlamda gerekli altyapıyı hazırlar, personel istihdam eder, personelin denetim ve sertifikasyon sistemlerini anlayarak uygulaması yönünde gerekli eğitimleri verir, personelin ETKO Kalite Yönetim Sistemi temel değerlerine uygun hareket etmesini sağlar.

ETKO, değerleri çerçevesinde temel amacına erişebilmek ve bunu sürdürebilmek için aşağıdaki kıstasları temel prensipler olarak kabul etmektedir.

 • Potansiyel ve güncel müşterilerine, güncelleşen bilgiyi aktararak pozitif katkıda bulunmak ve sürekli olarak gereksinimlerini karşılamak
 • Yerel ve uluslararası yetkili kuruluşlarla işbirliği yaparak hizmetlerinin niteliğini arttırmak
 • Müşterilerine ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan sertifikasyon hizmeti sunmak
 • Müşterilerine sunduğu hizmetlerde tutarlı olmak
 • Hizmetlerini yerel ve uluslararası etik ve profesyonel değerlere uygun olarak sürdürmek
 • Sertifikasyon hizmetlerinin herhangi bir ticari, mali veya diğer baskı unsurlarından bağımsız olarak yürütülmesini sağlamak.

ETKO'nun temel amacı ve prensipleri aşağıdaki hedeflerle desteklenmektedir. Bu hedefler yıllık olarak dokümante edilmekte ve izlenmektedir:

 • Müşteri memnuniyetini izlemek
 • Müşteri memnuniyetini alandan toplanan bilgiler ve düzeltici faaliyetlerle sürekli olarak iyileştirmek
 • Müşteri talebine uygun sertifikasyon programlarını uygulamaya almak ve akreditasyonlarını sürdürmek
 • Hizmet kalitesini iyileştirmek için teknik ve idari personelin sürekli eğitimini sağlamak
 • Teknik ve idari personelin performansını izlemek
 • Firma performansını alandan toplanan veriler (müşteri memnuniyeti, şikâyetler...) ile sürekli olarak iyileştirmek

Çalışma ilkeleri Tarafsızlık Taahhütü

Akreditasyon bölümündeki Belgelendirme Programlarının “Etko Dokümanları” kısmında ilgili prosedürü bulabilirsiniz.
» Corona virüs SARS-CoV-2 Sırasında Cosmos Denetimi

COSMOS, ekteki “Corona virüs SARS-CoV-2 Sırasında Denetim ” belgesini yayınladı. Dökümana eklentiden erişebilirsiniz.

» Yeni Talimat-TI 73 Acil Durum Talimatı

TI 73 Instruction for Emergency Situation” isimli talimatımıza Uzaktan Denetimler gerçekleştirilirken izlenmesi gereken yolun açıklandığı “4.2.4.1 Remote / Virtual Audits” bölümü ilave edilmiştir. Standarda eklentiden erişebilirsiniz.

» TE -V1.0 Mücbir Sebeplerde Rehberlik Denetimi

Textile Exchange zorunlu hallerde denetim süreciyle ilgili “V1.0 Guidance Auditing During Cases of Force Majeure” isimli rehberi yayınladı. Bu rehbere mailin ekinden erişebilirsiniz.