RCS Standardı

Genel
Yönetmelikler
Etko Dokümanları
Kontrol ve Sertifikasyon Süreci

Geri Dönüşüm İddia Standardı (RCS)

Geri Dönüşüm İddia Standardı (RCS), geri dönüşümlü girdilerin ve denetim zincirinin üçüncü taraflarca sertifikalandırılması için gereklilikleri belirleyen uluslararası, isteğe bağlı bir standarttır. RCS'nin amacı, Geri Dönüşümlü malzemelerin kullanımını arttırmak, malzemelerin gerçekten Geri Dönüşümlü olduğuna ve son üründe bulunduğuna dair güvence vermektir.

Geri Dönüşüm İddia Standardı, en az %5 Geri Dönüşümlü Malzeme içeren bir üründe kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Geri dönüşüm aşamasından başlayarak nihai işletmeden- işletmeye satışa kadar üretimin her üretim aşamasının belgelendirilmesi gerekmektedir. RCS, işleme ve üretimin, kalitenin veya yasal uygunluğun sosyal veya çevresel yönlerini ele almamaktadır.

ETKO tekstil sektörüne yönelik RCS sertifikasyon hizmeti sunmaktadır.

 

BELGELENDIRME YAPILAN ÜLKELER

 • Türkiye
 • Bulgaristan
 • Çin
 • Finlandiya
 • Güney Kore
 • Hong Kong
 • İngiltere
 • İsveç
 • Pakistan
 • Romanya
 • Rusya
 • Ukrayna
ETKO Sertifikasyon Hizmetleri
İLK KONTAK VE TEKLİF
 1. Müteşebbis burada ürün ile ilgili bilgileri mutlaka kesinleştirmek zorundadır . 
 2. İlk kontakta genel bilgi verilmesi ve başvuru formunun gönderilmesi
 3. Müteşebbis başvurusu ve başvuru formunun değerlendirilmesi
 4. Fiyat teklifinin hazırlanıp bildirilmesi
 5. Fiyat teklifinin onaylaması
BAŞVURU
 1. Müteşebbis ETKO' nun talep ettiği her dokümanı en kısa sürede hazırlamalıdır.  
 2. Müteşebbis Üretim Bilgilerini iletir
 3. Müteşebbis İşletme Bilgilerini İletir ( İşletme hatları, Yerleşim Planı vs diğer belgeler )
 4. Başvuru Dosyasının Tamamlanması
KONTROL
 1. Kontrol tarihinin ve Kontrolörün belirlenmesi 
 2. Ürünlerin Kontrolü ve Örnekleme
 3. İşletmelerin Kontrolü (Depoların, Dokümantasyonun, Stok Durumunun vs.)
 4. Giriş Çıkış ve Satışların Kontrolü
 5. Kontrol raporunun düzenlenmesi
SERTİFİKASYON
 
Kontrol ve Kontrol Raporlarının Onaylanmasında Görev Alan Personel Sertifikasyon da yer Alamaz . Sertifikasyon Komitesi Bağımsızdır .
 1. Kontrol Raporunun Deperlendirilmesi
 2. Sertifikasyon Komitesinin Onayı
 3. Rapor ve Sertifikanın İletilmesi
 4. Satış İşlerimlerinin Başlaması