Програма EU

Genel
Yönetmelikler
Etko Dokümanları
Kontrol ve Sertifikasyon Süreci
 
AB Organik Tarım Mevzuatı
 
AB organik tarım mevzuatı ilk olarak 1991 yılında yürürlüğe girmiştir. İzleyen yıllarda mevzuatta 44’ün üzerinde değişiklik yapılmıştır. Bu yönetmelikler AB hukuku tarafından belirlenmektedir. İlk organik tarım AB yönetmeliği sadece bitkisel üretim üzerine düzenlenmiştir.  İlk kez organik hayvancılık kuralları 1999 yılında tanımlamıştır. Bu kurallara, hayvan besleme, hastalık önleme, veterinerlik tedavi, hayvan koruma, genel olarak hayvancılık ve hayvan gübresi kullanımı dâhildir.
 
2009 yılına kadar AB’nde organik tarımla ilgili uygulanan temel mevzuat Tarımsal Ürünlerin Organik Olarak Üretilmesi ve Tarımsal Ürünler ile Gıda Maddelerine İlişkin Göstergeleri Veren 24.07.1991 tarih ve 2092/91 (ECC) sayılı Konsey Tüzüğü kararıdır. 2092/91 sayılı mevzuat 1 Ocak 2009’dan itibaren yürürlükten kalkmış ve 834/2007, 889/2008 ve 1235/2008 yönetmelikleri 01 Ocak 2009’dan itibaren yürürlüğe girmiştir. 
 
Organik üretim ve etiketleme kurallarını AB yönetmeliği 834/2007; organik tarımın uygulama kurallarını ise AB yönetmeliği 889/2008 ortaya koymuştur.  834/2007 yönetmeliği altında üretim, etiketleme, kontrol belirtmiş olup; üçüncü ülkelerden gelen organik ürünlerin ithalat kurallarını 1235/2008 AB Yönetmeliği açıklamaktadır. Bu yönetmeliğe düzenlemeler ve ekler getiren çok sayıda yönetmelik çıkarılmıştır.
 
1 Temmuz 2010 tarihinde Avrupa organik tarım ve gıda sektörünün en önemli gelişmelerinden biri de organik ürünler için yeni AB logosu başlatmak olmuştur. Bu yönetmelik öncesinde AB organik tarım logosu ile organik tarım üreticilerinin kendi ürünlerini etiketleme konusu isteğe bağlı iken; yeni yönetmelikle, ürünlerde logo kullanımı zorunlu hale getirilmiştir. Doğa ve Avrupa: Euro-Yaprak tasarımı ile logonun temsil ettiği anlam, AB mesajını iletmesi bakımından yeşil bir arka plana karşı bir yaprak şeklinde yıldız ile gösterilmiştir. AB organik logosunu taşıyan tüm ürünler, organik tarım konusunda söz konusu AB tüzüğü uyarınca üretilmiştir. Bu nedenle, bu ürünler yiyecek-içecek kökeni ve kalitesi ile ilgili hususlarda tüketicilere güven vermektedir.
 
IACB's Equivalent EU Standard V.20 Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1584 Permitted pest control products in organic agriculture Commission Regulation (Ec)No 1235/2008 Commission Implementing Regulation (Eu)2018/1842 Commission Implementing Regulation (Eu)2018/838 Commission Implementing Regulation (Eu) 2017/2273 Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council Guidelines on additional official controls on products originating from Ukraine,Kazakhstan and Russian Federation Commission Implementing Regulation (Eu) 2018/673 Guidance Document For The Evaluation Of The Equivalence Of Organic Producer Group Certification Schemes Applied İn Developing Countries Commission Implementing Regulation (EU) 2020/479 Commission Implementing Regulation (EU) 2020/466 Commission Implementing Regulation (EU) 2020/427 Commission Implementing Regulation (EU) 2020/464 EU 2164-2019 amending EC 889 Regulation (EU) 2019/834 of the European Parliament and of the Council Commission Implementing Regulation (Eu) 2019/446 Regulation (EU) 2019/1009 of the European Parliament and of the Council Guidelines on additional official controls on products originating from China Guidelines on imports of organic products into the European Union Regulation to postpone the date of entry into application of regulation 2018/848 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2020/714 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2020/1087 “COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2020/977“ Commission Implementing Regulation (EU)2020/786 Decision No 1_2020 of the EU-San Marino Cooperation Committee Commission Implementing Regulation(EU) 2020-977 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2020_1667 TI 73 Instruction for Emergency Situation.Rev05.20201112 EU 1693-2020 enforce EU 848 from 01.01.2022
The regulation set a new course for developing organic farming further, with the following aims
 • sustainable cultivation systems
 • a variety of high-quality products.
 • greater emphasis on environmental protection
 • more attention to biodiversity
 • higher standards of animal protection
 • consumer confidence
 • protecting consumer interests.
Organic production respects natural systems and cycles. Biological and mechanical production processes and land-related production should be used to achieve sustainability, without having recourse to genetically modified organisms (GMOs).
 
In organic farming, closed cycles using internal resources and inputs are preferred to open cycles based on external resources. If the latter are used, they should be
 • organic materials from other organic farms
 • natural substances
 • materials obtained naturally, or
 • mineral fertilisers with low solubility.
Exceptionally, however, synthetic resources and inputs may be permissible if there are no suitable alternatives. Such products, which must be scrutinised by the Commission and EU countries before authorisation, are listed in the annexes to the implementing regulation (Commission Regulation (EC) No. 889/2008).
 
Labelling Organic Foods
 
Foods may be labelled "organic" only if at least 95% of their agricultural ingredients meet the necessary standards. In non-organic foods, any ingredients which meet organic standards can be listed as organic. To ensure credibility, the code number of the certifying organisation must be provided.
 
Organic production outlaws the use of genetically modified organisms and derived products. However, the regulation on genetically modified food and feed lays down a threshold (0.9%) under which a product's GMO content does not have to be indicated. Products with GMO content below this threshold can be labelled organic.
 
Since 1 July 2010, producers of packaged organic food have been required under EU law to use the EU organic logo. However, this is not a binding requirement for organic foods from non-EU countries. Where the EU organic logo is used, the place where any farmed ingredients were produced must be indicated.
 
Importing Organic Products
 
Organic products from non-EU countries can be distributed on the EU market only if produced and inspected under conditions that are identical or equivalent to those applying to EU organic producers. The rules introduced by the 2007 regulation are more flexible than the previous set-up, under which organic goods could be imported from outside the EU only if they were EU-certified, their production was monitored by the EU countries and an import licence had been issued.
 
The import licence procedure has been replaced by new import rules. Control bodies (Certifying organisations) operating in non-EU countries are now directly authorised and monitored by the European Commission and EU countries.
 
This allows the EU Commission to supervise and monitor the import of organic products and the checks carried out on organic guarantees. The new legislation also lays the foundation for EU rules on organic produce including wine, aquaculture products and seaweed.
Instruction for Verifying Compliance When On-Site Inspections are not PossibleETKO Certification Services Control MeasuresInstruction for Emergency SituationThe Certificaiton Work Flow Chart Input Approval for Org. Farm &Proces. Application FormAnti-Bribery and Corruption Policy Rev00 20190401Use of Logo, Licences, Mark of Conformity General Information on ETKO Organic Certification Services Appeal&Complaint and DisputesTC IssusingCertificate Application FormProduct SpecificationStatement of ImpartialitySubcontracted Laboratory ListApplication FormFee StructureCatalogue of Measures
You Can download this page ETKO document List for EU Program  
ETKO Certification Services
İLK KONTAK VE TEKLİF
 1. Müteşebbis burada ürün ile ilgili bilgileri mutlaka kesinleştirmek zorundadır . 
 2. İlk kontakta genel bilgi verilmesi ve başvuru formunun gönderilmesi
 3. Müteşebbis başvurusu ve başvuru formunun değerlendirilmesi
 4. Fiyat teklifinin hazırlanıp bildirilmesi
 5. Fiyat teklifinin onaylaması
BAŞVURU
 1. Müteşebbis ETKO' nun talep ettiği her dokümanı en kısa sürede hazırlamalıdır.  
 2. Müteşebbis Üretim Bilgilerini iletir
 3. Müteşebbis İşletme Bilgilerini İletir ( İşletme hatları, Yerleşim Planı vs diğer belgeler )
 4. Başvuru Dosyasının Tamamlanması
KONTROL
 1. Kontrol tarihinin ve Kontrolörün belirlenmesi 
 2. Ürünlerin Kontrolü ve Örnekleme
 3. İşletmelerin Kontrolü (Depoların, Dokümantasyonun, Stok Durumunun vs.)
 4. Giriş Çıkış ve Satışların Kontrolü
 5. Kontrol raporunun düzenlenmesi
SERTİFİKASYON
 
Kontrol ve Kontrol Raporlarının Onaylanmasında Görev Alan Personel Sertifikasyon da yer Alamaz . Sertifikasyon Komitesi Bağımsızdır .
 1. Kontrol Raporunun Deperlendirilmesi
 2. Sertifikasyon Komitesinin Onayı
 3. Rapor ve Sertifikanın İletilmesi
 4. Satış İşlerimlerinin Başlaması