Ulusal Organik Program (NOP)

<< Yönetmelikler Etko Dokümanları Kontrol ve Sertifikasyon Süreci

Yönetmelikler


ULUSAL ORGANİK TARIM PROGRAMI YÖNETMELİĞİ ŞU BAŞLIKLAR ALTINDA TOPLANIR (USDA/NOP)

Altbölüm A—Tanımlar

Madde 205.1   Terimlerin anlamları.
Madde 205.2   Tanımlanmış terimler.
Madde 205.3   Atıfta bulunarak dahil etme.

Altbölüm B—Uygulanabilirlik

Madde 205.100   Sertifikalandırılacak unsurlar.
Madde 205.101   Sertifikasyondan muaf/hariç tutulacak unsurlar.
Madde 205.102   "Organik" teriminin kullanımı.
Madde 205.103   Onaylı işletmeler tarafından kayıt altına alma prosedürü.
Madde 205.104   [Ayrılmış]Madde 205.105   Organik üretimde ve elleçlemede onaylı ve yasaklı maddeler, yöntemler ve bileşenler.
Madde Madde 205.106-205.199   [Ayrılmış]

Alt Bölüm C - Organik Üretim ve Elleçleme Kuralları

Madde 205.200   Genel
Madde 205.201   Organik üretim ve elleçleme sistemi planı
Madde 205.202   Tarla özellikleri.
Madde 205.203   Toprak verimliliği ve bitki besin maddesi işletimiyle ilgili uygulama standardı
Madde 205.204   Tohumlar ve anaçlık materyaller ile ilgili uygulama standardı.
Madde 205.205   Ürün rotasyonu ile ilgili uygulama standardı.
Madde 205.206   Ürün zararlıları, zararlı otlar ve hastalık yönetimi ile ilgili uygulama standardı.
Madde 205.207   Yabani ürün hasatı ile ilgili uygulama standardı.
Madde 205.208-205.235   [Ayrılmış]
Madde 205.236   Hayvan menşei.
Madde 205.237   Hayvan yemleri.
Madde 205.238   Çiftlik hayvanı sağlığı ile ilgili uygulama standardı.
Madde 205.239   Çiftlik hayvanı yaşam koşulları.
Madde 205.240   Mera uygulama standardı.
Madde 205.241-205.269   [Ayrılmış]
Madde 205.270   Organik elleçleme gereklilikleri.
Madde 205.271   Tesisteki zararlılarla mücadele ile ilgili uygulama standardı.
Madde 205.272   Yasaklı maddelere karışmanın ve temasın önlenmesi ile ilgili uygulama standardı.
Madde 205.273-205.289   [Ayrılmış]
Madde 205.290   Geçici değişimler.
Madde Madde 205.291-205.299   [Ayrılmış]

Alt Bölüm D - Etiketler, Etiketleme ve Piyasa Bilgileri

Madde 205.300   "Organik" teriminin kullanımı.
Madde 205.301   Ürün bileşimi.
Madde 205.302   Organik olarak üretilen bileşenlerin yüzdesinin hesaplanması.
Madde 205.303   "Yüzde 100 organik" veya "organik" etiketi taşıyan ambalajlı ürünler.
Madde 205.304   "Organik (belirtilen bileşenler veya gıda grubu/grupları) ile üretilmiştir" etiketi taşıyan ambalajlı ürünler.
Madde 205.305   %70'den daha az oranda organik olarak üretilmiş bileşenlere sahip birden fazla bileşenli ambalajlı ürünler.
Madde 205.306   Hayvan yemlerinin etiketlenmesi.
Madde 205.307   Sadece "yüzde 100 organik", "organik" veya "organik (belirtilen bileşenler veya gıda grubu/grupları) ile üretilmiştir" olarak etiketlenmiş ham veya işlenmiş tarımsal ürünlerin sevkiyatında veya depolanmasında kullanılan perakende dışı konteynırların etiketlenmesi.
Madde 205.308   "Yüzde 100 organik" veya "organik" adı altında satılan, etiketlenen veya teşhir edilen, perakende satış noktasında ambalajlanmamış halde bulunan tarımsal ürünler.
Madde 205.309   "Organik (belirtilen bileşenler veya gıda grubu/grupları) ile üretilmiştir” adı altında satılan, etiketlenen veya teşhir edilen, perakende satış noktasında ambalajlanmamış halde bulunan tarımsal ürünler.
Madde 205.310   Muaf veya hariç tutulmuş bir işletmede üretilen tarımsal ürünler.
Madde 205.311   USDA Mührü.
Madde Madde 205.312-205.399   [Ayrılmış]

Alt Bölüm E - Sertifikasyon

Madde 205.400   Sertifikasyon genel kuralları.
Madde 205.401   Sertifikasyon başvurusu.
Madde 205.402 Başvurunun incelenmesi.
Madde 205.403 Yerinde denetimler.
Madde 205.404 Sertifikasyon onayı.
Madde 205.405 Sertifikasyon reddi.
Madde 205.406 Sertifikasyonun sürdürülmesi.
Madde Madde 205.407-205.499 [Ayrılmış]

Alt Bölüm F - Sertifikasyon Kuruluşlarının Akreditasyonu

Madde 205.500   Akreditasyon alanları ve süresi.
Madde 205.501   Akreditasyon genel kuralları.
Madde 205.502   Akreditasyon başvurusunda bulunulması.
Madde 205.503   Başvuru sahibi bilgileri.
Madde 205.504   Sahip olunan uzmanlık ve kabiliyetin ispatı.
Madde 205.505   Mutabakat beyanı.
Madde 205.506   Akredite etme.
Madde 205.507   Akredite etmeme.
Madde 205.508   Bölge değerlendirmeleri.
Madde 205.509   Bilirkişi değerlendirme komisyonu.
Madde 205.510   Faaliyet raporu, kayıtların tutulması ve akreditasyonun yenilenmesi.
Madde Madde 205.511-205.599   [Ayrılmış]

Alt Bölüm G - İdari

Ulusal Onaylı ve Yasaklı Madde Listesi<o:p></o:p>

Madde 205.600   Onaylı ve yasaklı maddeler, yöntemler ve bileşenler için değerlendirme kriterleri.
Madde 205.601   Organik ürün yetiştirilmesinde kullanılmasına izin verilen sentetik maddeler.
Madde 205.602   Organik ürün yetiştirilmesinde kullanılması yasak sentetik olmayan maddeler.
Madde 205.603   Organik çiftlik hayvanı üretiminde kullanılmasına izin verilen sentetik maddeler.
Madde 205.604   Organik çiftlik hayvanı üretiminde kullanılması yasak sentetik olmayan maddeler.
Madde 205.605   ”Organik” veya “organik (belirtilen bileşenler veya gıda grubu/grupları) ile üretilmiştir” olarak etiketlenmiş işlenmiş ürünlerde bileşen olarak kullanılmasına izin verilen tarımsal olmayan (organik olmayan) maddeler.
Madde 205.606   ”Organik” olarak etiketlenmiş işlenmiş ürünlerde bileşen olarak kullanılmasına izin verilen, organik olmayan yöntemlerle üretilmiş tarımsal ürünler.
Madde 205.607   Ulusal Listenin tadil edilmesi.
Madde Madde 205.608-205.619   [Ayrılmış]

Devlet Organik Tarım Programları

Madde 205.620   Devlet organik tarım programlarının öngördüğü şartlar.
Madde 205.621   Tasarlanan Devlet organik tarım programlarının ve onaylı Devlet organik tarım programları üzerinde yapılan tadillerin belirlenmesi ve sunumu.
Madde 205.622   Onaylı Devlet organik tarım programlarının incelenmesi.
Madde Madde 205.623-205.639   [Ayrılmış]

Ücretler

Madde 205.640   Akreditasyon ücretleri ve diğer bedelleri.
Madde 205.641   Ücretlerin ve diğer bedellerin ödenmesi.
Madde 205.642   Sertifikasyon ücretleri ve diğer bedelleri.
Madde Madde 205.643-205.649   [Ayrılmış]

Uygunluk

Madde 205.200   Genel
Madde 205.661  Sertifikalı işletmelerin incelenmesi.
Madde 205.662   Sertifikalı işletmeler için uygunsuzluk prosedürü.
Madde 205.663   Arabuluculuk.
Madde 205.664   [Ayrılmış]Madde 205.665   Sertifikasyon kuruluşları için uygunsuzluk prosedürü.
Madde Madde 205.666-205.667   [Ayrılmış]Madde 205.668   Devlet organik tarım programları kapsamındaki uygunsuzluk prosedürleri.
Madde 205.669   [Ayrılmış]

Denetim ve Test, Raporlama ve Satıştan Hariç Tutma.

Madde 205.670   ”Yüzde 100 organik”, “organik” veya ”organik (belirtilen bileşenler veya gıda grubu/grupları)” ile üretilmiştir” adı altında satılacak veya etiketlenecek tarımsal ürünlerin denetimi ve denenmesi.
Madde 205.671   Organik satıştan hariç bırakma.
Madde 205.672   Zararlılarla mücadele veya hastalık tedavisi.
Madde Madde 205.673-205.679   [Ayrılmış]

Menfi Uygulama İtiraz Prosedürü

Madde 205.680   Genel
Madde 205.681   İtirazlar.
Madde Madde 205.682-205.689   [Ayrılmış]

Diğer

Madde 205.690   OMB kontrol numarası.
Madde Madde 205.691-205.699   [Ayrılmış]<span style="font-size: 12.0pt;font-family:" times="" new="" roman","serif";mso-fareast-font-family:"times="" roman""=""><o:p></o:p>

» Corona virüs SARS-CoV-2 Sırasında Cosmos Denetimi

COSMOS, ekteki “Corona virüs SARS-CoV-2 Sırasında Denetim ” belgesini yayınladı. Dökümana eklentiden erişebilirsiniz.

» Yeni Talimat-TI 73 Acil Durum Talimatı

TI 73 Instruction for Emergency Situation” isimli talimatımıza Uzaktan Denetimler gerçekleştirilirken izlenmesi gereken yolun açıklandığı “4.2.4.1 Remote / Virtual Audits” bölümü ilave edilmiştir. Standarda eklentiden erişebilirsiniz.

» TE -V1.0 Mücbir Sebeplerde Rehberlik Denetimi

Textile Exchange zorunlu hallerde denetim süreciyle ilgili “V1.0 Guidance Auditing During Cases of Force Majeure” isimli rehberi yayınladı. Bu rehbere mailin ekinden erişebilirsiniz.