AB Organik Programı

Genel
Yönetmelikler
Etko Dokümanları
Kontrol ve Sertifikasyon Süreci
 
AB Organik Tarım Mevzuatı
 
AB organik tarım mevzuatı ilk olarak 1991 yılında yürürlüğe girmiştir. İzleyen yıllarda mevzuatta 44’ün üzerinde değişiklik yapılmıştır. Bu yönetmelikler AB hukuku tarafından belirlenmektedir. İlk organik tarım AB yönetmeliği sadece bitkisel üretim üzerine düzenlenmiştir.  İlk kez organik hayvancılık kuralları 1999 yılında tanımlamıştır. Bu kurallara, hayvan besleme, hastalık önleme, veterinerlik tedavi, hayvan koruma, genel olarak hayvancılık ve hayvan gübresi kullanımı dâhildir.
 
2009 yılına kadar AB’nde organik tarımla ilgili uygulanan temel mevzuat Tarımsal Ürünlerin Organik Olarak Üretilmesi ve Tarımsal Ürünler ile Gıda Maddelerine İlişkin Göstergeleri Veren 24.07.1991 tarih ve 2092/91 (ECC) sayılı Konsey Tüzüğü kararıdır. 2092/91 sayılı mevzuat 1 Ocak 2009’dan itibaren yürürlükten kalkmış ve 834/2007, 889/2008 ve 1235/2008 yönetmelikleri 01 Ocak 2009’dan itibaren yürürlüğe girmiştir. 
 
Organik üretim ve etiketleme kurallarını AB yönetmeliği 834/2007; organik tarımın uygulama kurallarını ise AB yönetmeliği 889/2008 ortaya koymuştur.  834/2007 yönetmeliği altında üretim, etiketleme, kontrol belirtmiş olup; üçüncü ülkelerden gelen organik ürünlerin ithalat kurallarını 1235/2008 AB Yönetmeliği açıklamaktadır. Bu yönetmeliğe düzenlemeler ve ekler getiren çok sayıda yönetmelik çıkarılmıştır.
 
1 Temmuz 2010 tarihinde Avrupa organik tarım ve gıda sektörünün en önemli gelişmelerinden biri de organik ürünler için yeni AB logosu başlatmak olmuştur. Bu yönetmelik öncesinde AB organik tarım logosu ile organik tarım üreticilerinin kendi ürünlerini etiketleme konusu isteğe bağlı iken; yeni yönetmelikle, ürünlerde logo kullanımı zorunlu hale getirilmiştir. Doğa ve Avrupa: Euro-Yaprak tasarımı ile logonun temsil ettiği anlam, AB mesajını iletmesi bakımından yeşil bir arka plana karşı bir yaprak şeklinde yıldız ile gösterilmiştir. AB organik logosunu taşıyan tüm ürünler, organik tarım konusunda söz konusu AB tüzüğü uyarınca üretilmiştir. Bu nedenle, bu ürünler yiyecek-içecek kökeni ve kalitesi ile ilgili hususlarda tüketicilere güven vermektedir.
 
COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2020/714 IACB's Equivalent EU Standard V.20 Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1584 Organik Tarımda İzin Verilen Bitki Koruma Materyalleri Commission Regulation (Ec) No 1235/2008 Commission Implementing Regulation (Eu)2018/1842 Commission Implementing Regulation (Eu) 2018/838 Commission Implementing Regulation (Eu) 2017/2273 Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council Guidelines on additional official controls on products originating from Ukraine,Kazakhstan and Russian Federation Commission Implementing Regulation (Eu) 2018/673 Guidance Document For The Evaluation Of The Equivalence Of Organic Producer Group Certification Schemes Applied İn Developing Countries Commission Implementing Regulation (EU) 2020/479 Commission Implementing Regulation (EU) 2020/466 Commission Implementing Regulation (EU) 2020/427 Commission Implementing Regulation (EU) 2020/464 Regulation (EU) 2019/834 of the European Parliament and of the Council Commission Implementing Regulation (Eu) 2019/446 Regulation (EU) 2019/1009 of the European Parliament and of the Council Guidelines on additional official controls on products originating from China Guidelines on imports of organic products into the European Union EU 2164-2019 amending EC 889 2018/848 sayılı yönetmeliğin uygulanma tarihinin ertelenmesine ilişkin yönetmelik Commission Implementing Regulation (EU)2020/786
EU Organik Yönetmeliği
EU organik üretim ve bunun kontrol ve sertifikasyonu için üretim kuralları, EEC Yönetmeliği No.834/2007 ve 889/2008 ve onların ekleri tarafından belirlenmiştir. Bu Yönetmelik Avrupa Birliği ülkelerinde zorunludur, fakat Avrupa Birliği dışından ithal edilen organik ürünleri de kapsamaktadır.
Yerinde Denetimlerin Mümkün Olmadığı Durumlarda Uyumluluğu Doğrulama TalimatıAcil Durum TalimatıETKO Certification Services Control MeasuresBelgelendirme İş Akış ŞemasıOrganik Üretim ve İşleme için Girdi Onay Başvuru FormuRüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası Rev00 20190401Logo, Lisans, Uygunluk İşaretlerinin Kullanımı ETKO Organik Sertifikasyonu Hizmetleri hakkında Genel Bilgi Itiraz, Sikayet ve AnlasmazliklarSatış Sertifikası Düzenlenmesi Ürün Sertifika Başvuru FormuÜrün SpesifikasyonuTarafsızlık TaahhüdüOnaylı Taşeron Laboratuar ListesiBaşvuru FormuÜcret TablosuCatalogue of Measures
EU Programı ile ilgili olarak firmamız döküman listesini bu sayfamızdan indirebilirsiniz.
ETKO Sertifikasyon Hizmetleri
İLK KONTAK VE TEKLİF
 1. Müteşebbis burada ürün ile ilgili bilgileri mutlaka kesinleştirmek zorundadır . 
 2. İlk kontakta genel bilgi verilmesi ve başvuru formunun gönderilmesi
 3. Müteşebbis başvurusu ve başvuru formunun değerlendirilmesi
 4. Fiyat teklifinin hazırlanıp bildirilmesi
 5. Fiyat teklifinin onaylaması
BAŞVURU
 1. Müteşebbis ETKO' nun talep ettiği her dokümanı en kısa sürede hazırlamalıdır.  
 2. Müteşebbis Üretim Bilgilerini iletir
 3. Müteşebbis İşletme Bilgilerini İletir ( İşletme hatları, Yerleşim Planı vs diğer belgeler )
 4. Başvuru Dosyasının Tamamlanması
KONTROL
 1. Kontrol tarihinin ve Kontrolörün belirlenmesi 
 2. Ürünlerin Kontrolü ve Örnekleme
 3. İşletmelerin Kontrolü (Depoların, Dokümantasyonun, Stok Durumunun vs.)
 4. Giriş Çıkış ve Satışların Kontrolü
 5. Kontrol raporunun düzenlenmesi
SERTİFİKASYON
 
Kontrol ve Kontrol Raporlarının Onaylanmasında Görev Alan Personel Sertifikasyon da yer Alamaz . Sertifikasyon Komitesi Bağımsızdır .
 1. Kontrol Raporunun Deperlendirilmesi
 2. Sertifikasyon Komitesinin Onayı
 3. Rapor ve Sertifikanın İletilmesi
 4. Satış İşlerimlerinin Başlaması